Chr. IV.s Trop

Stifindere 10-12 år

Hos stifinderne tager vi udgangspunkt i de nordamerikanske indianeres univers, og mange af vore traditioner er knyttet hertil.

Stifinderstammen hos 1.Hillerød-Chr. IV.s Trop hedder Houronerstammen.


Stammen er inddelt i kobler og i 1.Hillerød-Chr. IV.s Trop har vi koblet: Ilderne. Koblerne ledes af en kobbel-leder og en kobbel-assistent udpeget blandt de ældste af stifinderne. Kobbel-lederen og -assistenten har en vis myndighed i koblet (i hvert fald så længe de forvalter den fornuftigt), og de får træning i de mest grundlæggende regler for god ledelse. Koblerne trænes i at samarbejde som enheder.

Vore ønsker for stifinderarbejdet er primært, at det skal være spændende og sjovt for børnene. Derudover forsøger vi at træne dem i samarbejde og i at tage hensyn til andre, samtidig med at vi håber at de får nogle praktiske færdigheder med sig, som de kan bruge senere i livet.

Stifinderne har stamme-møder én gang om ugen. Det praktiske arbejde ved stamme-møderne er bl. a. bygget op omkring en række duelighedstegn, som stifinderne kan erhverve i forbindelse med at de tilegner sig viden og færdigheder om emner som naturen, førstehjælp, ildslukning, historie, knob m.m. Dette garnerer vi med traditioner, lege og hyggeligt samvær. En generel regel er, at man prøver at komme udendørs ved hvert møde, medmindre vejret er helt umuligt.

I Stifindergrenen begynder aktiviteterne at blive mere friluftsprægede. På weekendture og sommerlejr laver stifinderne lejrarbejde og laver mad over bål. Man sover udendørs og mange af stammerne har tipier til overnatning. Stifinderne fra alle de gule spejdergrupper mødes til en årlig stifinderturnering, hvor koblerne dyster mod hinanden.

DEL PÅ: